İhracat Danışmanlık Hizmetleri


Bizim görevimiz yurtdışına satış yapmak isteyen firmalara müşteri bulmak. Eğer biz zaten satış yapıyoruz diyorsanız , yine bize gelin size yeni müşteriler bulalım daha çok müşteriniz olsun , daha çok kazanın. Bizim bulduğumuz müşterilere siz gitmiyorsunuz , onlar size geliyorlar, İhracat şirketleri olarak, size gelen ihracat talepleri değerlendiriyorsunuz.Klasik yöntemlerle binlerce dolar masraf etseniz , anak bizim bulacağımız kadar müşteri bulabilirsiniz.

İhracatın Faydaları, Riskleri ve Destekler

* İhracat firmanıza ne kazandırabilir?
* İhracatın zorlukları nelerdir?
* İhracat süreçlerinizde nerelerden bilgi ve maddi destek alabilirsiniz?

Bunlar ve aklınızdan geçen başka soruların cevapları ile farkında olduğunuz veya hiç düşünmediğiniz ihracata başlama nedenlerini arayın biz size sunalım.

Duyurular
ihracata başlama nedenleri

Sayın Bakanımızın ortaya koymuş olduğu yeni 'ülke odaklı' çalışma stratejisi paralelinde, gerek ülkemizin ihracatında gerekse dünya ithalatında öne çıkan pazarların düzenli olarak izlenmesi, bu pazarlardaki ekonomik gelişmelerin öngürüler de içerecek şekilde hızlı ve etkin biçimde ihracatçılarımıza duyurulması, potansiyel arz eden ürün ve ürün gruplarının tespit edilerek ihracatımızın bu alanlara yönlendirilmesi amacı ile Ülke Masaları oluşturulmuştur...

Makalelerİhracata Dayalı Büyüme

Bu çalışmada Türkiye'nin 1980-2003 yılları arasındaki toplam ihracatında meydana gelen değişmenin ekonomik büyüme üzerine etkisinin olup olmadığı Granger Nedensellik testi yardımı ile test edilmiştir. İki değişken arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmuş ve aralarındaki etkileşim derecesi ve yönü iki değişkenli regresyon analizi ...

En iyi şirketler ve özellikleri

Araştırma sonuçları gösteriyor ki en iyilerin liderleri diğerlerine göre çalışanlarıyla 3 kat daha fazla iletişim kuruyor. Şirket kültürünü yaymak için oryantasyona çok daha fazla zaman ayırıyorlar. Eğitimde yüksek performans gösterenleri ayrıştırma ve ona göre davranma konusunda daha profesyoneller

E-Dış Ticaret Belgeleri (NCNDA,LOI,FCO,ICPO)

Broker olmayı düşünüyorsanız veya uluslararası ticarette yer almayı planlıyorsanız e-dış ticarette kullanılan belgeleri mutlaka bilmeniz gerekir. Çünkü bu belgeler olmadan ticaret yapmanız çok zor...