Dış Pazar Araştırması Ve Pazar Analizi Nasıl Yapılır?


İşletmelerin ürünlerini etkili olarak sunabileceği pazarları belirleyebilmeleri için bu pazarları ayrıntılı bir şekilde araştırmaları gerekir. İyi bir pazar araştırmasıyla işletmeler ürünlerine olan talebi ve ürünün hedef pazarda göstereceği performansı kolayca tahmin edebilir. Pazarı demografik, coğrafi, politik, ekonomik, yasal yapılarına ve ürün potansiyeline göre bölümlere ayırarak ayrıntılı bir biçimde inceleyebilirsiniz. Ülke nüfusunun ne kadarının kentte veya kırsal kesimde yaşadığını belirleyin. Hedef kitle olarak belirleyeceğiniz yaş grubunun nüfus içerisindeki payını araştırın. Coğrafi yapıyla ilgili ürünü etkileyecek iklim değişikliklerini araştırın. Pazarın ulaşım ve haberleşme alt yapısının yeterli olup olmadığını ve yerel dağıtım ağlarını inceleyin. Ülkenin politik yapısını incelerken devletin özel sektör iş bağlantılarına ne oranda müdahale ettiğini ve özel sektöre destek olup olmadığını araştırın. İhracat ve ithalatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etme konusunda ülkenin tavrını öğrenin. Ayrıca politik sistemin düzenli veya değişken olması da yapılan ihracatı etkileyecektir. Ülkenin ekonomik yapısını incelerken ülkenin ithalat ihracat oranı, enflasyon oranı, Pazar ve kambiyo mevzuatı ve kişilerin gelir düzeyleri hakkında bilgiler toplayın. Ayrıca pazarın yabancılara ne kadar açık olduğunu araştırın. Yasal yapıyı araştırırken ülkenin ticari düzenlemeleri, vergi yasaları ve ticaret hukuku konularında yeterli bilgi toplayın. Son olarak pazara sunacağınız ürüne olan talebi ve rakiplerinizi araştırın. İhracatı gerçekleştireceğiniz ülkeyle ilgili yapılan ayrıntılı araştırma sonrasında pazarda kalıcı ve başarılı olma olasılığınız yüksek olacaktır.

İhracat yapmaya karar verdiyseniz veya mevcut ihracatınızın dışında yeni ülkelerde de şansınızı denemek istiyorsanız pazar araştırması yapmak ürünün yabancı pazarlara girebilmesi için çok büyük önem taşır. Yeni bir ülke pazarında ürünün yalnızca etiketinin değişmesi gerekebileceği gibi, içerik ve ambalaj değişimi de gerekebilir. Her ülkenin zevklerinin, kullanım alışkanlıklarının ve standartlarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Aksi taktirde küçük ayrıntılar gümrükten malın geri çevrilmesinden, malın satılıp ithalatçı ülkedeki satıcının raflarına konup, yapılan tetkiklerde uygunsuz çıkıp size geri gönderilmesine kadar pek çok sıkıntı doğurabilir. Her ülke ve pazar için ürünle ilgili yapılması gereken değişiklikleri (ya da en azından değişiklik gerektirip gerektirmediğini) ve alınması gereken belge ve sertifikaları önceden detaylı bir şekilde araştırmalıyız. Çünkü bu tür ayrıntılar maliyetlerin ve ihraç fiyatlarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için de hayati bir önem taşır. Aksi taktirde evdeki bulgurdan da olabilirsiniz.
Global İhracathizmetleri.com , İŞGED Üyesi ve İŞGED İhracat danışmanıdır.

Bunlar ve aklınızdan geçen başka soruların cevapları ile farkında olduğunuz veya hiç düşünmediğiniz ihracata başlama nedenlerini arayın biz size sunalım.