İhracat Rejimi


Bir ülkenin ihracatının gelişimini etkileyen mevzuatlar ve uygulamaların tamamına ihracat rejimi deniliyor. Bu anlamda, yukarda bahsedilen mevzuatların tamamı ihracat rejiminin bir parçasını oluşturuyor. Ancak, Türkiye'de ihracatla ilgili çeşitli mevzuatlardan hareketle oluşturulan ve zaman zaman yenilenen bir İhracat Rejimi Kararı bulunuyor. Bu karara ilişkin olarak bir İhracat Yönetmeliği ve çok sayıda tebliğ yayımlanmakta.

İhracat Rejimi Kararı ve bununla ilgili mevzuat, ihracat yapmak isteyen firmaların ihracat öncesi, ihracat esnasında ve ihracattan sonra takip edecekleri yolları belirten ve ihracat rejimi ile ilgili çeşitli kavramların tanımlarını içeren bir çerçeve mevzuatı niteliğinde. İhracat Rejimi Kararı'nın yürürlükte bulunan en son revizyonu ve buna bağlı İhracat Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 6.1.1996-22515 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunlarla ilgili çok sayıda yönetmelik tebliğ ve genelge daha sonraki tarihlerde yayımlandı. Bunların tamamında günün ihtiyaçlarına göre zaman zaman değişiklikler yapılıyor.

Türkiye'nin ihracatla ilgili mevzuatları, Gümrük Birliği koşullarına uyum süreci dolayısıyla oldukça sık değişen bir yapı arzediyor. Bu yüzden, hem eskiden beri ihracat yapmakta olan firmaların, hem de ihracata yeni başlayan firmaların, ihracatın iç piyasada yapılan ticari işlemlerden farklı yönlerini göz önünde bulundurmaları, ilgili mevzuatları oldukça yakından takip etmeleri gerekiyor.


Global İhracathizmetleri.com , İŞGED Üyesi ve İŞGED İhracat danışmanıdır.

Bunlar ve aklınızdan geçen başka soruların cevapları ile farkında olduğunuz veya hiç düşünmediğiniz ihracata başlama nedenlerini arayın biz size sunalım.