Kanada'nın Tek Taraflı Tarife İndirimleriKanada tarafından yayımlanan G/MA/W/101 simgeli DTÖ belgesi ile Kanada'nın ülkemiz ihracatı için önemli fırsatlar yaratabileceği düşünülen bazı sanayi ürünlerinde MFN bazda uygulamakta olduğu gümrük vergilerini tek taraflı ve kademeli olarak kaldıracağı belirtilerek, söz konusu ürün listeleri ve tarifelerin sıfırlanacağı nihai tarihler bildirilmektedir. Yukarıda bahsi geçen Kanada Belgesi"ne aşağıda yer alan linkten ulaşmak mümkündür.
http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/nama_29apr10_e.htm

Son Güncelleme Tarihi: 12/05/2010
İletişim Bilgisi: İhracat Genel Müdürlüğü