İhracatta Uzmanlaşmanız İçin Başvuru Kaynakları


Bir ihracat işlemi, her biri stratejik kararlar gerektiren pek çok aşamadan oluşmaktadır. Bu kararların alınması ve ihracat işleminin firma açısından karlı ve hukuki anlamda da geçerli olabilmesi, bu işlemin ulusal ve uluslararası kural ve teamüllere uygun olarak gerçekleşmesine bağlıdır. Bunun için yürürlükteki mevzuat ile ticari uygulama ve prosedürlerin en güncel şekilde takip edilmesi zorunluluktur.

 • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı

  Türkiye'de dış ticaret ile ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazete'de kanun, karar, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler şeklinde yetkili mercilerce yayımlanmaktadır. Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı bölümünde, dış ticaret ve yatırım mevzuatının çeşitli aşamalarını düzenleyen bilgiler bir araya getirilmekte ve yasal düzenlemeler ile ilgili değişiklikler en kısa sürede işlenerek ihracatçılarımızın gelişmeleri en iyi şekilde takip etmesine yardımcı olunmaktadır.

 • 100 Soruda Dış Ticaret

  Son yıllarda ülkemiz dış ticaretinde çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Türk firmaları katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun ürünleri giderek daha fazla oranda ihraç etmekte ve bu ürünlerle çok daha fazla pazara ulaşabilmektedir. İhracattaki bu olumlu seyrin sürdürülebilmesi, firmalarımızın bilgi birikimi ve deneyimlerinin geliştirilmesi yoluyla mümkün olacaktır. Bu bakımdan ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımızın uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler, dengeler ve dış ticaretin temel konularında bilgi sahibi olmaları çok önemlidir.

  100 Soruda Dış Ticaret, 16 bölümden oluşan ve dış ticarete ilişkin çok değişik konuları kapsamakta olan bir başvuru kaynağıdır. Her bölümde ilgili başlık altındaki konular, soru-cevap şeklinde ele alınmakta, ayrıca konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek referans kaynaklarına yönlendirme yapılmaktadır.

 • İhracatta Pratik Bilgiler

  Uluslar arası rekabet gücüne sahip firmaların sayı olarak artması ve nitelik olarak gelişmesi ancak küresel rekabet açısından bilgi donanımı tam, nitelikli insan kaynaklarının varlığı ile mümkün olabilir. İhracat, tanıtımdan fiyatlandırmaya, sözleşme hazırlamadan ambalajlamaya kadar pek çok farklı alanda donanım sahibi olmayı gerektirmektedir.

  Özellikle ihracata yeni başlayan firmaların ihracatın çeşitli aşamalarında gerekebilecek pratik püf noktalarına ve dış ticarette uygulanan ulusal ve uluslararası prosedürlere ilişkin konularda kapsamlı bilgilere erişebilme imkanı bulması, firmaların rekabet gücünü geliştirmek bakımından hayati nitelik taşımaktadır.

  Müşteri bulma ve tanıtım, dağıtım kanallarının kurulması, fiyatlandırma, sözleşme yapma, ihracat prosedürleri gibi ihracatla ilintili pek çok alanda Merkezimiz tarafından yapılan çalışmaların derlendiği Pratik Bilgiler bölümünde ayrıca ihracat stratejisi oluşturma ve etkin işletme yönetimi gibi konularda bilgi içeren “İş Yönetim Sistemi” yayınına da ulaşmak mümkündür.

 • İnsan Kaynaklarınızı Geliştirin - Eğitim Programları

  İhracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

  İGEME, on yılı aşkın bir süredir dış ticaret ile ilgili eğitimi yurt sathına yaymak amacı ile Eğitim Programları düzenlemektedir. İGEME'nin Eğitim konusundaki hizmet yelpazesinde Dış Ticaret Eğitim Programları, Özel Konularda Eğitim Programları, Ülke Sohbet Toplantıları ve İş Yönetim Sistemi Seminerleri gibi ürünler bulunmaktadır.

 • Firmanızı Tanıtın - Uluslararası Fuarlar

  Uluslararası pazarlamanın en etkin araçlarından birisi olan uluslararası ticaret fuarları, dış pazarlara açılmak isteyen firmalar için önemini korumaktadır. Fuarlar, firmaların dış pazarlar, o pazarlardaki rakipler, iş imkanları, teknolojik gelişmeler ve pazara giriş imkanlarını takip edebilecekleri bir araştırma laboratuarı görevi üstlenmenin yanı sıra etkin bir pazarlama platformu olarak da işlev görmektedir.

  İGEME, Türk firmalarının uluslararası ticaret fuarlarına katılımlarını hem uluslararası fuarlara ilişkin bilgi sağlamak, hem de programındaki fuarlar dahilinde organize etmek suretiyle teşvik etmektedir.

 • Elektronik Ticaret

  Elektronik ticaretle ilgili bilgi verilmektedir. Firmadan firmaya (B2B) ve Firmadan Tüketiciye (B2C) elektronik ticaretin adımlarına kısaca değinilmektedir.

 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli

  Ülkemizde dış ticaret istatistikleri "Armonize Sistem Nomanklatürü" esas alınarak 12'li bazda hazırlanmaktadır. Armonize Sistem, Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından 14 Haziran 1983 tarihinde kabul edilen Uluslararası Armonize Mal Tanımı ve Kodlaması Anlaşmasına dayanmaktadır. Böylece uluslararası istatistiklerin derlenmesi, kıyaslanması ve gümrük giriş tarife cetvellerinin düzenlenmesi kolaylaşmıştır.

  Ülkemizde tüm ürünlerin armonize sistem numaraları, her yıl 1 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin tamamı Gümrük Müsteşarlığı'nın web sitesinde de güncel olarak yayınlanmaktadır.


Kaynak : www.igeme.org.tr

Global İhracathizmetleri.com , İŞGED Üyesi ve İŞGED İhracat danışmanıdır.

Bunlar ve aklınızdan geçen başka soruların cevapları ile farkında olduğunuz veya hiç düşünmediğiniz ihracata başlama nedenlerini arayın biz size sunalım.